HUKUKİ İŞLEMLER
  • Dilekçe
  • Kontrol belgesi (4 nüsha)
  • İmza sirküleri
  • Proforma fatura (Türkçe tercümeli - 1 adet asıl 2 adet suret); Şirketimiz tarafından verilecektir. Tercüme gerektirmez.
  • Taahhütname; Noter onaylı olmalıdır. Getirilen damızlık düvelerin 5 yıl işletmede tutulacağına dair belgedir.
  • İşletme kapasite raporu; İl müdürlüklerince verilmektedir. İşletme kapasitenizin getireceğiniz damızlık düvelerin bakım ve besleme koşullarını sağlayabileceğini onaylayan bir belgedir.